Regulamin - Mączne Skały

Przejdź do treści
Regulamin pobytu w agroturystyce Mączne Skały

Właściciele  agroturystyki Mączne Skały będą wdzięczni za przestrzeganie  przez Państwa niniejszego regulaminu.

Regulamin ten służyć ma zapewnieniu, aby pobyt naszych Gości był spokojny oraz bezpieczny.

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego  ( w dniu wyjazdu ).

2. Gość zobowiązany jest w dniu przybycia do agroturystyki Mączne Skały opłacić należność za cały pobyt i zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

3. Pozostanie w pokoju jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4. Opóźnione przybycie Gościa i wcześniejsze opuszczenie pokoju nie daje podstaw do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń.

5. Przyjazd mniejszej liczby osób lub wyjazd w trakcie pobytu na nie zmienia ustalonej wcześniej ceny.

6. Przyjazd większej liczby niezgłoszonych wcześniej osób może skutkować brakiem możliwości lub odmową ich zakwaterowania.

7. Osoby odwiedzające naszych Gości w Mącznych Skałach muszą być wcześniej zgłoszone Właścicielom inaczej zostaną poproszone o opuszczenie posesji.

8. Gość zobowiązany jest przyjąć pokój i po zakończeniu pobytu zdać go w takim samym stanie jak go przyjął.

9. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 8:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek tak się zachowywać , by nie zakłócać spokoju innych Gości.

10. W przypadku niewłaściwego zachowania Właściciel ma prawo do wyproszenia Gości z terenu posesji. Z tego tytułu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

11. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.

12. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.


13. Właściciele agroturystyki Mączne Skały nie ubezpieczają bagażu ani rzeczy osobistych Gościa na czas trwania pobytu i podróży oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną kradzież, zaginięcie lub zniszczenie.

14. Za szkody spowodowane przez Gości na terenie pokoi i posesji powstałe wskutek niewłaściwego zachowania lub obchodzenia się ze sprzętem Właściciel ma prawo domagać się odszkodowania.

15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek i innych podobnych urządzeń nie będących wyposażeniem pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

16. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 600 829 335 , 608 372 348.

17. W naszym obiekcie nie wyrażamy zgody na organizowanie imprez typu ( wieczory panieńskie, kawalerskie, osiemnastki ) itp.

Wróć do spisu treści